FRÅGOR OCH STÖDÄRENDEN

Ytterligare frågor

Har du några frågor angående tjänsten eller dess användning? Du kan skicka ett meddelande till demo@demo.fi eller använda det här kontaktformuläret

Problem med hjälp av tjänsten

Om det uppstår tekniska problem med användningen av tjänsten kan du använda formuläret för att skicka ett meddelande:

Lagra data

Informationen som lagras i tjänsten är information som är relaterad till reservationen. Informationen används endast för att fakturera tilldelningar som gjorts från fastighetsförvaltarens informationssystem. Uppgifterna kommer inte att samlas in eller överföras till andra parter.