BASTU RESERVATION

Bastuskift bokas för en timme i taget. Om du bokar mer än en timme bör du göra mer än en bokning. Om det inte finns några lediga tider kan du inte välja en dag. Om en viss tid är i rött inom en dag, är det reserverat.

Efter att du har bokat en bokning får du en e-postbekräftelse.

Om du behöver avboka din bokning måste du meddela fastighetsförvaltaren skriftligen av detta kontaktformulär senastföregående dag.

Priset för ett bastuskift är 4 euro per skift.

En oåterkallelig reservation faktureras den boende.

TVÄTTSTUGA RESERVATION

Tvättstugans skift är alltid 1,5 timme. Om du bokar mer än en timme bör du göra mer än en bokning. Om det inte finns några lediga tider kan du inte välja en dag. Om en viss tid är i rött inom en dag, är det reserverat.

Om du behöver avboka din reservation måste du meddela fastighetsförvaltaren så snart som möjligt skriftligen med hjälp av detta kontaktformulär.

Kostnaden för att använda tvättstugan är 2 euro per skift.

En oåterkallelig reservation faktureras den boende.